dimarts, 3 de juny de 2008

Capvespre a Saldes


Olors, sentiments, records estan lligats a les imatges i sovint perduren més que elles mateixes...
En aquests petits i quotidians moments trobem espurnes de felicitat

Olores, sentimientos, recuerdos estan unidos a las imágenes y a menudo perduran más que ellas mismas...
Es estos pequeños y cotidianos momentos , hallamos destellos de felicidad.

"Cada segon que vivim és un moment nou i únic de l'univers,
un moment que no tornarà mai més..."
Pau Casals
(Citat per Àlex Rovira a Paraules que curen)

Cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único del universo, un momento que no volverá nunca más....