dissabte, 5 de març de 2011

Via dei Condotti

Sobre les runes de la civilització romana, ple de luxe i extravagància, model d'una societat decadent i aliena a la realitat del que passa al mon.